parallax background


Voldoende inkomen voor uw nabestaanden

Bijna drie kwart van alle jonge ouders vreest te moeten bezuinigen als de partner plotseling overlijdt.


Heel veel mensen hebben geen idee op hoeveel inkomen hun nabestaanden kunnen rekenen na een overlijden. Geldt dat ook voor u? Dan is het erg belangrijk om dit in kaart te brengen. Zeker als u kinderen heeft.

Meer weten?

Kunnen mijn nabestaanden op voldoende inkomen rekenen?
Wat kost het als ik dit goed wil regelen? Is er al genoeg geregeld via mijn werkgever?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag

Bezuinigen

Wist u dat bijna drie kwart van alle jonge ouders vreest te moeten bezuinigen als de partner plotseling overlijdt? In veel gevallen blijkt zelfs dat de overblijvende partner en de kinderen niet in dezelfde woning kunnen blijven wonen na overlijden van een ouder. Zorgelijk, maar gelukkig kunt u (als u gezond bent) dit probleem eenvoudig en zonder al te grote investering oplossen.

Grote financiële gevolgen voor nabestaanden

Als een ouder wegvalt door overlijden, heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor de nabestaanden. Vooral als dit gebeurt voor de datum dat het pensioen ingaat. Eigenlijk blijkt bijna altijd dat als een van de kostwinners voor de pensioendatum overlijdt er te weinig geld is om de terugval financieel op te vangen.

Versobering

Vroeger kon het weggevallen van inkomen nog redelijk goed worden opgevangen met uitkeringen van de overheid en met een collectieve pensioenregeling. Deze regelingen zijn in de laatste jaren echter steeds verder versoberd. Zo'n driekwart van de weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een Anw-uitkering (Anw staat voor Algemene nabestaandenwet) van de overheid. U kunt eenvoudig controleren of u in aanmerking kunt komen voor deze uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Goed om te weten

Weduwen lopen het risico tot wel 50% van hun inkomen te verliezen. Dat komt omdat er nauwelijks nog mensen in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering.

Verandering van werkgever

Ook collectieve pensioenregelingen die u via uw werkgever heeft afgesloten zijn in de afgelopen jaren versoberd. Zo wordt er steeds vaker gekozen voor een zogenaamd nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat zodra u van werkgever verandert u geen opgebouwde jaren meer heeft voor uw nabestaandenpensioen. Bij uw volgende werkgever begint u dus gewoon weer opnieuw.

Voorbeeld nabestaandenpensioen op risicobasis

Piet werkte zijn hele leven al bij dezelfde werkgever. Toen hij een interessant aanbod kreeg via een headhunter waagde hij het erop. Hij verliet zijn werkgever waar hij 25 jaar had gewerkt en ging aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. 2 jaar daarna overlijdt Piet.

Zijn vorige werkgever had zijn nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd. Hierdoor verloor Piet na de switch zijn in 25 jaar opgebouwde nabestaandenpensioen en begon weer opnieuw. Zijn nabestaanden hebben nu slechts recht op een nabestaandenpensioen alsof Piet nog maar 2 jaar heeft gewerkt in plaats van 27 jaar.

ANW hiaatpensioen via uw werkgever

Soms is het mogelijk om via uw werkgever als aanvulling op de pensioenregeling een ANW hiaatpensioen af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw partner in ieder geval een uitkering krijgt als hij of zij niet in aanmerking komt voor de wettelijke regeling (bijvoorbeeld omdat er geen kinderen jonger dan 18 jaar worden verzorgd of doordat het salaris van de overblijvende partner te hoog is). De uitkering is dan even hoog als de maximale wettelijke uitkering. Doordat deze regeling collectief wordt aangeboden is deze vaak erg goedkoop.

Ondernemer

Bent u ondernemer? Dan moet u alles zelf regelen. Er is geen sprake van een pensioen via de werkgever. Bovendien heeft overlijden niet alleen consequenties voor de privé situatie. Ook zakelijk verandert er veel. Veel ondernemers verwachten dat de onderneming door blijft draaien na hun overlijden. Onderzoek toont echter aan dat binnen 4 jaar na het overlijden van de ondernemer de omzet in veel gevallen met maar liefst 60% daalt. 30% van de ondernemingen komt binnen een aantal maanden na het overlijden in betalingsproblemen. Door zaken goed te regelen voorkomt u dat uw nabestaanden (en zakenpartners) voor vervelende situaties geplaatst worden.

Uitvaartverzekering

Vaak wordt een uitvaartverzekering verward met een verzekering die voorziet in opvang van inkomensachteruitgang na een overlijden. Een uitvaartverzekering dekt echter alleen de kosten van de uitvaart.